BAZAT JANË TË RËNDËSISHME
DHE ELEMENTET BAZË TË SISTEMIT GRENTON JANË TE SHKËLQYERA

Systemi Grenton, jo vetëm që bën gjithçka që bëjnë sistemet e tjera të shtëpive të zgjuara, por edhe
e bën atë në një mënyrë të re, unike. Arkitektura e sistemit plotësisht të bazuar në objekt, bën tani gjërat që ishin të pamundura për sistemet aktuale, i thjeshtë dhe intuitiv me Grenton.

ME KABULL KU MUNDENI TË BËNI INSTALIM
WIRELESS (pa tela), KU ËSHTË E NEVOJSHME.

GRENTON OFRON NJË MËNYRË TË VECANTË PËR TË KOMBINUAR ASPEKTET MË TË MIRA TË SISTEMIT MË KABËLL DHE SISTEMIT WIRELESS (pa tela)!
Aplikacja Android do sterowania urzÄ…dzeniami automatyki budynkowej w inteligentnym domu

KY ËSHTË SMARTPHONE JUAJ,
KONTROLLONI GJITHË SHTËPIN ME ATË

Me Grenton Visual Builder, ju mund të krijoni shpejt ndërfaqe individuale për ju, partnerin tuaj dhe fëmijët. Dhe në secilin ndërfaqe, riorganizoni ikona dhe butona sipas stilit tuaj prefencial.
Aplikacja Android do sterowania urzÄ…dzeniami automatyki budynkowej w inteligentnym domu

GRENTON MENAXHIMI I OBJEKTIT

Ju lehtë mund të vendosni sistemin tuaj, sepse ne po ju japim mjete të mahnitshme.
Aplikacja Android do sterowania urzÄ…dzeniami automatyki budynkowej w inteligentnym domu

Grenton zbuloni

'plug and play'- pa veprime të panevojshme.
Widget (widĹĽet) na pulpit Android sterowanie z pulpitu smartfona

Grenton ndërtimi i script

Krijoni logjikë komplekse me disa lëvizje të mausit.
Ikona beacona one button w systemie Grenton

Diagrama dhe lidhjet

Edhe instalimet më komplekse bëhen të thjeshta.
Wyłącznik panel dotykowy pojemnościowy do sterowania oświetleniem

Object management lua

Ju keni kontroll të plotë kudo që ju nevojitet.
Wyłącznik panel dotykowy pojemnościowy do sterowania oświetleniem

SMARTPHONE, ÇELSA TË THJESHTË OR
GRENTON Smart Panel?
GRENTON JU LË JU TË ZGJIDHNI

Sistemet e shtëpive të zgjuara ofrojnë shumë mjete kontrolli. Vetëm GRENTON u ofron të gjithëve brenda një pakete!
Ju vendosni, cila është mënyra më e mirë për të kontrolluar Shtëpinë tuaj Smart.
Aplikacja Android do sterowania urzÄ…dzeniami automatyki budynkowej w inteligentnym domu

Grenton Home
Manager

myGrenton

myGRENTON

Ikona beacona one button w systemie Grenton

Grenton One
Button

Sterowanie inteligentnym domem poprzez wiadomości SMS

Grenton SMS
Communicator

Grenton Smart Panel

Grenton
Smart Panel

Wyłącznik panel dotykowy pojemnościowy do sterowania oświetleniem

GRENTON
TOUCH PANEL

Wyłącznik panel dotykowy pojemnościowy do sterowania oświetleniem

GRENTON
TOUCH PANEL

Wyłącznik klawiszowy elektryczny dzwonkowy

Grenton Smart
Switch

NOT ONLY IT IS AFFORDABLE, IT WILL ALSO
BRING ABOUT SAVINGS

Does the latest technology need to be expensive? Grenton System is not only very advanced, it comes at a very affordable price! Where are the savings from? Grenton will turn off the lamps you don't need to be kept on, will decrease the room temperature when you are out and will make sure plants in your garden are watered. You will see the results after just one month- for sure you will notice that your bills are lower.

Smart Home with secure encryption

The Grenton Smart Home System is secured using AES 128 encryption.
The same encryption mechanisms are used in banking systems to secure transactions.
Szyfrowanie AES 128
Kurse
me Grenton
Jeto
me Grenton
Na Vizitoni